INSTRUKCJE

w sprawie przekazywania zbiegów egzekucji pomiędzy OE

Instrukcja tworzenia i udostępniania usługi na platformie e-PUAP Obowiązuje od 01.04.2022 r.
Tworzenie_srodowiska_epuap_pod_ezbiegi_ADN-1(4)
Formularz ADN-1(4) do usługi na platformie e-PUAP Obowiązuje od 21.04.2022 r.
formularz_ADN-1(4).xml
Schemat i transformata Obowiązuje od 01.04.2022 r.
ADN-1(4) dostępny w CRWDE 2022/02/10/11341 :
http://crd.gov.pl/wzor/2022/02/10/11341/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2022/02/10/11341/styl.xsl
Aplikacja do walidacji i wizualizacji informacji o z biegu Obowiązuje od 01.04.2022 r.
Aplikacja do walidacji i wizualizacji