Odzyskiwania należności zabezpieczenia społecznego (Państwa Wspólnotowe i Trzecie)

dotyczy:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166/1 z 30.04.2004, str. 72) stosuje się do następujących działów zabezpieczenia społecznego: świadczeń z tytułu choroby, świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, świadczeń z tytułu inwalidztwa, świadczeń z tytułu starości, rent rodzinnych, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej, zasiłków na wypadek śmierci, świadczeń dla bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych, świadczeń rodzinnych.

Wersja    0.0.1 Obowiązuje od:                01.04.2016 r.
pobierz/otwórz
Wniosek R017

Pismo MF
AP8.851.5.2015.EKN
z 21.03.2016r.
Wniosek R017


Wniosek R017 - PDF


Druk R017


Wniosek R017 - PDF