Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów
Portal podatkowy
Portal Podatkowy
Kontakt
Kontakt
 
  home      Powrót                      

 

SPORZĄDZANIE
i PRZEKAZYWANIE TW
z platformy e-PUAP

 

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

 

FORMAT DANYCH DLA TYTUŁU WYKONAWCZEGO

 

PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW – ZBIEG EGZEKUCJI

 

ZAJĘCIA NADPŁAT

 

ODZYSKIWANIE
 NALEŻNOŚCI
 ZABEZPIECZENIA
 SPOŁECZNEGO

 

DOKUMENTY INTERAKTYWNE

 

USTAWY i ROZPORZĄDZENIA

 

SŁOWNIK WIERZYCIELI

 

SŁOWNIK PODSTAW  PRAWNYCH

 

ODSETKI PODATKOWE

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


Alternatywny dostęp do informacji można uzyskać poprzez kontakt
z Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie

System Elektronicznego Tytułu Wykonawczego (eTW)
WYŁĄCZNIE telefonicznie pod numerem 532 342 627
(od poniedziałku do piątku w godz. 8-14)
Słowniki podstaw prawnych i wierzycieli
e-mail: ckeaewa.ias.szczecin@mf.gov.pl
Sprawy techniczne, formaty danych
e-mail: bartlomiej.blazejewski@mf.gov.pl

WITAMY na portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych
spoza Krajowej Administracji Skarbowej


Portal dla wierzycieli i organów egzekucyjnych spoza Krajowej Administracji Skarbowej to kanał informacyjny, wspierający wierzycieli i organy egzekucyjne z Krajowej Administracji Skarbowej w prawidłowym wypełnianiu obowiązków w zakresie egzekucji należności publicznoprawnych oraz poddanych egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów szczegółowych. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów. Portal zawiera informacje dotyczące zasad sporządzania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia oraz innych dokumentów związanych z egzekucją administracyjną oraz przesyłania ich drogą elektroniczną.

INFORMACJE BIEŻĄCE
2023-01-30
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC213, słownika podstaw prawnych - stan na 30.12.2022 r., 1.71 słownika wierzycieli - obowiązuje od 27.01.2023 r.
2023-01-09
Informujemy, że w aplikacji eTW wprowadzono nową funkcjonalność umożliwiającą weryfikację statusu dokumentu w OE. Funkcjonalność umożliwia sprawdzenie, który organ egzekucyjny zajmuje się daną sprawą oraz na jakim etapie realizacji znajduje się dokument w momencie sprawdzenia. Szczegóły dotyczące usługi zostały opisane w podręcznikach użytkownika aplikacji eTW w rozdziale 6.
2022-12-19
Szanowni Państwo, w związku z komunikatem uzyskanym od wykonawcy, informujemy, że problem z wysyłką dokumentów został naprawiony.
2022-12-15
Szanowni Państwo, informujemy, że w aplikacji eTW  występuje problem techniczny związany z wysyłką dokumentów.Problem jest obecnie rozwiązywany,  prosimy o cierpliwość. 
2022-12-12
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC212C, słownika podstaw prawnych - stan na 30.11.2022 r., 1.70 słownika wierzycieli - obowiązuje od 09.12.2022 r.
2022-11-29
Jeżeli pojawia się Państwu komunikat o błędzie wysyłki „ nieprawidłowy podpis”, należy ustawić konfigurację podpisu na algorytm SHA-256. Stosowanie algorytmu SHA1 w dokumentach powoduje pojawienie się w/w komunikatu.
2022-11-17
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC212, słownika podstaw prawnych - stan na 24.10.2022 r., 1.69 słownika wierzycieli - obowiązuje od 16.11.2022 r.
2022-11-10
Szanowni Państwo, informujemy, że w aplikacji eTW występuje problem techniczny związany z podpisem tytułów wykonawczych. Pojawia się komunikat o błędzie wysyłki „ nieprawidłowy podpis”. Problem jest obecnie rozwiązywany, prosimy o cierpliwość.
2022-10-03
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC211G, słownika podstaw prawnych - stan na 31.08.2022 r., 1.68 słownika wierzycieli - obowiązuje od 30.09.2022 r.
2022-09-06
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC211B, słownika podstaw prawnych - stan na 03.06.2022 r., 1.66 słownika wierzycieli - obowiązuje od 08.06.2022 r.
2022-07-15
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC211D, słownika podstaw prawnych - stan na 05.07.2022 r., 1.67 słownika wierzycieli - obowiązuje od 05.07.2022 r.
2022-06-06
Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 03 czerwca 2022 r. w zakładce System Elektronicznych Tytułów Wykonawczych udostępniono dokumentację dla integratorów dotyczące Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela. Dokumentacja zawiera schemat XML, transformatę XSLT, przykładowe wypełnione pliki oraz opis funkcjonalności formularza eZW.
2022-05-24
Szanowni Państwo, informujemy, że problem techniczny związany z wygenerowaniem automatycznej wiadomości e-mail z Aplikacji eTW, dotyczący wysłania elektronicznego tytułu wykonawczego, został usunięty. W przypadku ponownego wystąpienia błędu prosimy o zgłoszenie problemu na infolinię pod numerem 532 342 627. Pomimo usunięcia awarii zalecamy kopiowanie numeru referencyjnego z Aplikacji generowanego w trakcie wysyłania dokumentu lub zapisywanie „Raportu wysyłki”.
2022-05-16
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC211, słownika podstaw prawnych - stan na 10.05.2022 r., 1.65 słownika wierzycieli - obowiązuje od 16.05.2022 r.
2022-05-10
Szanowni Państwo, Informujemy, że od wczoraj występuje problem techniczny z wygenerowaniem automatycznej wiadomości e-mail z Aplikacji eTW dotyczącej wysłania elektronicznego tytułu wykonawczego. Problem jest obecnie rozwiązywany, prosimy o cierpliwość. W celu sprawdzenia statusu zaleca się kopiowanie numeru referencyjnego z Aplikacji generowanego w trakcie wysyłania dokumentu lub zapisywać „Raport wysyłki”.
2022-04-21
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC210G, słownika podstaw prawnych - stan na 13.04.2022 r., 1.64 słownika wierzycieli - obowiązuje od 22.04.2022 r.
2022-03-28
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC210F, słownika podstaw prawnych - stan na 22.03.2022 r., 1.63 słownika wierzycieli - obowiązuje od 28.03.2022 r.
2022-03-14
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC210D, słownika podstaw prawnych - stan na 15.02.2022 r., 1.62 słownika wierzycieli - obowiązuje od 09.03.2022 r.
2022-02-25
Szanowni Państwo, w zakładce "system elektronicznych tytułów wykonawczych" zostały umieszczone uaktualnione wersje podręczników dotyczących: - obsługi panelu administratora lokalnego w aplikacji eTW, - generowania poszczególnych dokumentów elektronicznych (TW, KTW, ZZ oraz KZZ).
2022-01-27
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC210A, słownika podstaw prawnych - stan na 20.01.2022 r., 1.61 słownika wierzycieli - obowiązuje od 28.01.2022 r.
2022-01-05
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC209B, słownika podstaw prawnych - stan na 27.12.2021 r., 1.60 słownika wierzycieli - obowiązuje od 05.01.2022 r.
2021-12-21
Szanowni Państwo, Informujemy, że w Aplikacji eTW jest awaria techniczna. Status tytułów wykonawczych od wczoraj może brzmieć „Dokument został wysłany do Centralnego Systemu Obsługi eTW i oczekuje na dalsze kroki przetwarzania, między innymi sprawdzanie poprawności semantycznej oraz merytorycznej” lub „Trwa przetwarzanie dokumentu”. Prosimy o niewysyłanie ponownie tytułów wykonawczych. Dokumenty zostaną dostarczone do organów egzekucyjnych po usunięciu awarii.
2021-12-21
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC208B, słownika podstaw prawnych - stan na 16.12.2021 r., 1.59 słownika wierzycieli - obowiązuje od 22.12.2021 r.
2021-11-26
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - 1.58 słownika wierzycieli - obowiązuje od 26.11.2021 r.
2021-11-05
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC208, słownika podstaw prawnych - stan na 27.10.2021 r., 1.57 słownika wierzycieli - obowiązuje od 05.11.2021 r.
2021-10-21
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC207E, słownika podstaw prawnych - stan na 13.10.2021 r., 1.56 słownika wierzycieli - obowiązuje od 21.10.2021 r.
2021-10-11
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC207D, słownika podstaw prawnych - stan na 29.09.2021 r., 1.55 słownika wierzycieli - obowiązuje od 06.10.2021 r.
2021-09-22
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - 1.54 słownika wierzycieli - obowiązuje od 23.09.2021 r.
2021-09-16
Szanowni Państwo, na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych w zakładce http://www.is-szczecin.pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/system_eTW.php można uzyskać informacje dot. Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW). Dodatkowo w zakładce tej został przygotowany zbiór najczęściej zadawanych pytań merytorycznych i technicznych pod linkiem http://www.is-szczecin.pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/FAQ_eTW.pdf W przypadku pytań, na które nie uzyskano odpowiedzi na podstawie ww. materiałów, można również zadzwonić pod numer tel. 532 342 627. Infolinia eTW jest aktywna od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.
2021-09-15
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC207B, słownika podstaw prawnych - stan na 24.08.2021 r., 1.53 słownika wierzycieli - stan na 12.09.2021 r.
2021-09-02
W zakładce System Elektronicznych Tytułów Wykonawczych udostępniono zaktualizowane dokumenty tj.: formularz wniosku wierzyciela o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW, instrukcję wypełniania ww. W nowej wersji wniosku dodano opcję aktualizacji uprawnień administratorów lokalnych. Jeżeli osoba zgłoszona jako administrator lokalny ma mieć odebrane tylko uprawnienie administratora a uprawnienia użytkownika mają pozostać bez zmian, czyli dalej ma mieć możliwości wypełniania tytułów wykonawczych w Aplikacji to należy zaznaczyć Blok A poz.4. Natomiast, jeżeli ma mieć odebrane wszystkie uprawnienia to należy zaznaczyć Blok A poz.2.Od daty opublikowania niniejszego komunikatu należy stosować nowy formularz wniosku.
2021-08-30
Ministerstwo Finansów informuje, że od 6 września 2021 r. naczelnicy urzędów skarbowych zaprzestaną przyjmowania tytułów wykonawczych przekazywanych za pośrednictwem platformy ePUAP. Jedynym źródłem komunikacji pomiędzy wierzycielami a naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie przekazywania wniosków egzekucyjnych, tytułów wykonawczych i informacji dodatkowej pozostanie system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.). Powyższe oznacza, że wszystkie tytuły wykonawcze z datą wystawienia począwszy od 6 września 2021 r. powinny być przekazywane do naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego wyłączenie za pośrednictwem eTW.
2021-08-19
Wyjaśniamy, że klucz dostępu nadawany jest w celu zintegrowania własnego systemu dziedzinowego wierzyciela z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW). Wierzyciel, który zwróci się do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie otrzyma jeden klucz dostępu dla wskazanego we wniosku urzędu/jednostki upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela. Klucz nie jest potrzebny w przypadku, gdy tytuły będą wypełniane ręcznie w aplikacji eTW.
2021-08-19
Wyjaśniamy, że uprawnienia nadawane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie mają charakter techniczny. Osoby, którym zostają nadane uprawnienia są administratorami lokalnymi, którzy nadają dostępy kolejnym pracownikom danej jednostki. Nadania uprawnień przez Dyrektora IAS na podstawie Wniosku o nadanie/ zmianę/ odebranie uprawnień do Aplikacji eTW nie należy utożsamiać z nadaniem upoważnia wskazanych w nim pracowników do działania w imieniu wierzyciela, to wierzyciel w obrębie jednostki wskazuje osoby upoważnione do działanie w jego imieniu.
2021-08-17
W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że potwierdzenie nadania uprawnień do Aplikacji eTW następuje poprzez wysłanie drogą elektroniczną automatycznej wiadomości na adres e-mail administratora lokalnego oraz organu/jednostki uprawnionej do działania w imieniu wierzyciela, wskazany we wniosku. Prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej, w tym folderu SPAM, gdyż zdarza się, że powyższa wiadomość automatycznie trafia do ww. folderu.
2021-07-15
Informujemy, że opublikowano kolejną wersję - SC207, słownika podstaw prawnych, 1.52 słownika wierzycieli - stan na 08.07.2021 r.
2021-07-14
Informujemy, że jesteśmy w trakcie rozpatrywania wniosków o dostęp do eTW. Po nadaniu dostępu zgłoszeni administratorzy lokalni otrzymują przez e-mail potwierdzenie utworzenia konta. Ministerstwo Finansów informuje, że do czasu utworzenia konta w eTW wierzyciele spoza KAS mogą przekazywać tytuły wykonawcze za pośrednictwem ePuap. Rozp. MF z dnia 24.07.2020r. dopuszcza możliwość przekazania do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego wniosku egzekucyjnego, tytułu wykonawczego oraz informacji sporządzonej w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu egzekucyjnego, w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wprowadzenie takiego rozwiązania miało na celu umożliwienie wierzycielom korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej zarówno w okresie informatycznej adaptacji nowych rozwiązań, jak również w przypadku wystąpienia awarii u wierzyciela lub w syste
2021-07-07
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(6-4). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, prosimy o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję 1.51 słownika wierzycieli - stan na 16.06.2021 r.
2021-06-22
W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że przesłane dotychczas wnioski o nadanie uprawnień do aplikacji eTW zostaną rozpatrzone. Wierzyciele, którzy chcą uzyskać klucz dostępu a złożyli wniosek o dostęp na starym formularzu, powinni złożyć uzupełnienie wniosku. Uzupełnić wniosek należy, poprzez złożenie nowego formularza zaznaczając przy tym, że jest to uzupełnienie wniosku (blok A, poz. 1 „numer wniosku” np. 1/2021 - numer powinien być taki sam jak we wniosku, który jest uzupełniany, zaś w poz. 2, należy zaznaczyć kwadrat 4 „uzupełnienie wniosku”). W uzupełnianym wniosku powinny zostać uzupełnione bloki A, B, B.1, D, E i F. W zakładce System Elektronicznych Tytułów Wykonawczych udostępniono przykład wypełnionego uzupełnienia wniosku.
2021-06-22
W zakładce System Elektronicznych Tytułów Wykonawczych udostępniono zaktualizowane dokumenty tj.: formularz wniosku wierzyciela o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW, instrukcję wypełniania ww. wniosku oraz przykładowo wypełnione wnioski. W nowej wersji wniosku dodano blok D, w którym w poz. 1. „Proszę o wydanie klucza dostępu” należy zaznaczyć kwadrat jedynie w przypadku gdy wierzyciel dokonuje integracji własnego informatycznego systemu dziedzinowego z systemem eTW. Wierzyciel nieprzeprowadzający integracji, a jedynie korzystający z gotowego rozwiązania, tj. Aplikacji eTW, nie występuje o przedmiotowy klucz. Od daty opublikowania niniejszego komunikatu należy stosować nowy formularz wniosku.
2021-06-21
W związku z licznym wątpliwościami, informujemy, że wniosek wierzyciela o nadanie/ zmianę/ odebranie uprawnień do aplikacji eTW należy złożyć w formie elektronicznej ALBO papierowej (tylko w JEDNEJ formie). Z uwagi na szybkość obsługi zachęcamy jednak do składania wniosków elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Podkreślamy też, że Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej nie rekomenduje żadnych szkoleń dla wierzycieli, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia takie są prowadzone bez konsultacji z nami i nie zawierają oficjalnych treści. Docierają do nas liczne nieprawdziwe informacje, które systematycznie staramy się prostować. Oficjalne komunikaty zawsze umieszczamy na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych. Zachęcamy także do korzystania z instrukcji wypełniania wniosku, która jest elementarnym dokumentem przy składaniu wniosku o dostęp do aplikacji eTW.
2021-06-18
w sprawie licznych zapytań dotyczących aplikacji eTW informujemy, że zostanie ona uruchomiona z dniem 1 lipca 2021r. Dopiero od tego momentu będzie możliwość logowania się do aplikacji i nadawania dostępów przez administratorów lokalnych innym pracownikom. Do tego czasu próby logowania się do aplikacji będą kończyły się błędem.
2021-06-14
Informujemy,że w Zakładce System Elektronicznych Tytułów Wykonawczych w poz. 8 udostępniono zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku wierzyciela o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW.
2021-06-10
Informujemy, że w Zakładce Systemy Elektronicznych Tytułów Wykonawczych w poz. 9 udostępniono przykłady wypełnienia Wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW.
2021-06-07
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(6-3). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, prosimy o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC206A, słownika podstaw prawnych, 1.50 słownika wierzycieli - stan na 31.05.2021 r.
2021-05-21
Zgodnie z art. 39 indeks 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 39 indeks 1 nie stosuje się. Z uwagi na wskazany artykuł Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oczekuje od podmiotów publicznych składania wniosków za pośrednictwem skrzynek elektronicznych.
2021-05-21
Z uwagi na liczne pytania, że informujemy: Wniosek o nadanie/ zmianę/ odebranie uprawnień do Aplikacji eTW musi być podpisany przez wierzyciela, lub osobę podpisującą w jego imieniu. Czyli w przypadku osoby podpisującej z upoważnienia wierzyciela taka informacja musi być zawarta w podpisie.
2021-05-20
Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej system teleinformatyczny przeznaczony do przekazywania tytułów wykonawczych zostanie uruchomiony z dniem 1 lipca 2021 r. Do tego dnia na podstawie złożonych wniosków będą nadawane uprawnienia, jednak wysyłanie tytułów wykonawczych będzie możliwe dopiero od dnia 1 lipca 2021 r. O nadaniu uprawnień wierzyciel otrzyma informację zwrotną. W sprawie wniosków o dostęp można kontaktować wyłącznie w formie e-mailowej z: Monika Witczak, e-mail:monika.witczak@mf.gov.pl oraz Sebastian Osiński,e-mail:sebastian.osinski@mf.gov.pl
2021-05-18
Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej system teleinformatyczny przeznaczony do przekazywania tytułów wykonawczych zostanie uruchomiony z dniem 1 lipca 2021 r. Do tego dnia na podstawie złożonych wniosków będą nadawane uprawnienia, jednak wysyłanie tytułów wykonawczych będzie możliwe dopiero od dnia 1 lipca 2021 r. O nadaniu uprawnień wierzyciel otrzyma informację zwrotną. W sprawie wniosków o dostęp można kontaktować się z: Monika Witczak, nr telefonu 91-480-34-97 lub e-mail:monika.witczak@mf.gov.pl oraz Sebastian Osiński, nr telefonu 91-480-37-12 lub e-mail sebastian.osinski@mf.gov.pl
2021-05-14
Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej system teleinformatyczny przeznaczony do przekazywania tytułów wykonawczych zostanie uruchomiony z dniem 1 lipca 2021 r. Do tego dnia na podstawie złożonych wniosków będą nadawane uprawnienia, jednak wysyłanie tytułów wykonawczych będzie możliwe dopiero od dnia 1 lipca 2021 r. O nadaniu uprawnień wierzyciel otrzyma informację zwrotną. W sprawie wniosków o dostęp można kontaktować się z: Monika Witczak, nr telefonu 91-480-34-97 lub e-mail:monika.witczak@mf.gov.pl
2021-05-11
Informujemy, że w zakładce „System elektronicznych tytułów wykonawczych” dostępny jest wniosek dla wierzyciela o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW wraz z instrukcją wypełnienia.
2021-05-06
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(6-1). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, prosimy o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC205C, słownika podstaw prawnych, 1.49 słownika wierzycieli - stan na 14.04.2021 r. Następny przewidywany termin publikacji słowników czerwiec/lipiec 2021 r.
2021-03-24
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E58). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, prosimy o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC204B, słownika podstaw prawnych, 1.48 słownika wierzycieli - stan na 08.03.2021 r. Następny przewidywany termin publikacji słowników kwiecień/maj 2021 r.
2021-03-08
Podmioty chcące zintegrować własny system dziedzinowy wierzyciela z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW), lub inne podmioty działające w ich imieniu,mogą wystąpić o udostępnienie klucza dostępu (X-API-Key) do środowiska testowego eTW poprzez WS API. We wniosku o udostępnienie klucza skierowanym na adres etw-tst@mf.gov.pl należy zawrzeć: - Nazwę podmiotu wnioskującego, - Osobę kontaktową, w postaci ważnego adresu e-mail, - Krótkie uzasadnienie wniosku
2021-02-10
W dniu dzisiejszym w zakładce SYSTEM ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH opublikowano wersje ROBOCZE schematów stosowanych w systemie eTW wg stanu na 9 lutego 2021r. UWAGA: Przedmiotowe wersje nie są wersjami ostatecznymi i ulegną zmianie przed opublikowaniem w CRWDE. Zaleca się systematyczne śledzenie komunikatów na niniejszej stronie.
2021-02-08
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E57). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC203C, słownika podstaw prawnych, 1.47 słownika wierzycieli - stan na 21.01.2021 r. Następna publikacja słowników luty/marzec 2021 r.
2021-02-03
W związku z licznymi zapytaniami ze strony wierzycieli, informujemy, że uchylenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968) nie spowoduje utraty mocy obowiązującej przepisu przejściowego zawartego w § 2 tego rozporządzenia. Możliwe zatem będzie stosowanie do dnia 30 kwietnia 2021 r. wzorów tytułów wykonawczych określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850).
2020-12-31
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E56). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC202, słownika podstaw prawnych, 1.46 słownika wierzycieli - stan na 30.11.2020 r. Następna publikacja słowników styczeń/luty 2021 r.
2020-11-02
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E55). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC201F, słownika podstaw prawnych, 1.45 słownika wierzycieli - stan na 30.10.2020 r. Następna publikacja słowników listopad/grudzień 2020 r.
2020-10-01
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E54). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC201E, słownika podstaw prawnych, 1.44 słownika wierzycieli - stan na 30.09.2020 r. Następna publikacja słowników październik/listopad 2020 r.
2020-08-21
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E53). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC201B, słownika podstaw prawnych, 1.43 słownika wierzycieli - stan na 20.08.2020 r. Następna publikacja słowników sierpień/wrzesień 2020 r.
2020-08-04
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E52). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Zaktualizowana została treść pouczenia.
2020-07-24
W zakładce "SYSTEM ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH" dodano klucz publiczny do szyfrowania przesyłek wychodzących do eTW z systemów zintegrowanych.
2020-07-20
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E51). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC200E, słownika podstaw prawnych, 1.42 słownika wierzycieli - stan na 20.07.2020 r. Następna publikacja słowników lipiec/sierpień 2020 r.
2020-07-20
W zakładce "SYSTEM ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH" zaktualizowano adres do Interfejsu API wraz ze środowiskiem testowym.
2020-07-20
W zakładce "SYSTEM ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH" dodano: Informacja uzupełniająca Komunikat MF, w zakresie wniosku o nadanie uprawnień do systemu teleinformatycznego.
2020-07-15
W zakładce "SYSTEM ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH" znajduje się: Komunikat MF dotyczący systemu teleinformatycznego (art. 26 ustawy egzekucyjnej - eTW) oraz adres do Interfejsu API wraz ze środowiskiem testowym.
2020-06-07
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E50). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC200B, słownika podstaw prawnych, 1.41 słownika wierzycieli - stan na 07.06.2020 r. Następna publikacja słowników czerwiec/lipiec 2020 r.
2020-05-11
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E49). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC200, słownika podstaw prawnych, 1.40 słownika wierzycieli - stan na 09.04.2020 r. Następna publikacja słowników maj/czerwiec 2020 r.
2020-03-22
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E48). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC199, słownika podstaw prawnych, 1.39 słownika wierzycieli - stan na 25.02.2020 r. Następna publikacja słowników kwiecień/maj 2020 r.
2020-02-04
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E47). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC198C, słownika podstaw prawnych, 1.38 słownika wierzycieli - stan na 23.01.2020 r. Następna publikacja słowników luty/marzec 2020 r.
2020-01-07
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E46). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC197, słownika podstaw prawnych, 1.37 słownika wierzycieli - stan na 17.12.2019 r. Następna publikacja słowników styczeń/luty 2020 r.
2019-11-19
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E45). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC195G, słownika podstaw prawnych, 1.37 słownika wierzycieli - stan na 05.11.2019 r. Następna publikacja słowników grudzień 2019 r.
2019-07-12
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E43). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC195A, słownika podstaw prawnych, 1.34 słownika wierzycieli - stan na 24.06.2019 r. Następna publikacja słowników listopad 2019 r.
2019-06-07
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E42). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC194, słownika podstaw prawnych - stan na 23.05.2019 r. Następna publikacja słowników czerwiec/lipiec 2019 r.
2019-05-15
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E41). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.33 słownika wierzycieli oraz wersję SC193 słownika podstaw prawnych - stan na 29.04.2019 r. Następna publikacja słowników maj/czerwiec 2019 r.
2019-04-05
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E40). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.31 słownika wierzycieli oraz wersję SC191A słownika podstaw prawnych - stan na 21.03.2019 r. Następna publikacja słowników kwiecień 2019 r.
2019-02-28
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E38). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.30 słownika wierzycieli oraz wersję SC190 słownika podstaw prawnych - stan na 19.02.2019 r. Następna publikacja słowników marzec/kwiecień 2019 r.
2019-02-04
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E37). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.29 słownika wierzycieli oraz wersję SC189C słownika podstaw prawnych - stan na 23.01.2019 r. Następna publikacja słowników luty/marzec 2019 r.
2019-01-04
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E36). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.28 słownika wierzycieli oraz wersję SC188A słownika podstaw prawnych - stan na 21.12.2018 r. Następna publikacja słowników styczeń/luty 2019 r.
2019-01-04
W zakładce "PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW – ZBIEG EGZEKUCJI" umieszczono zestaw dokumentów i plików dot. nowej wersji adnotacji (ADN1(2) - zbiegi egzekucji.
2018-11-21
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E34). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.27 słownika wierzycieli oraz wersję SC187F słownika podstaw prawnych - stan na 09.11.2018 r. Następna publikacja słowników grudzień 2018 r.
2018-11-12
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E33). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję SC187E słownika podstaw prawnych - stan na 17.10.2018 r. Następna publikacja słowników listopad 2018 r.
2018-10-09
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E32). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.25 słownika wierzycieli oraz wersję SC187B słownika podstaw prawnych - stan na 30.09.2018 r. Następna publikacja słowników listopad 2018 r.
2018-09-19
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E31). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.24 słownika wierzycieli - stan na 31.08.2018 r. oraz wersję SC187 słownika podstaw prawnych - stan na 31.08.2018 r. Następna publikacja słowników październik 2018 r.
2018-07-09
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E30). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.22 słownika wierzycieli - stan na 03.07.2018 r. oraz wersję SC185 słownika podstaw prawnych - stan na 03.07.2018 r. Następna publikacja słowników sierpień 2018 r.
2018-05-25
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E29). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 2.21 słownika wierzycieli - stan na 24.05.2018 r. oraz wersję SC184 i 184A słownika podstaw prawnych - stan na 24.05.2018 r. Następna publikacja słowników czerwiec/lipiec 2018 r.
2018-03-19
Bardzo przepraszamy użytkowników za niedogodności związane z funkcjonowania portalu!
2018-01-22
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3_2E28). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.18 słownika wierzycieli - stan na 02.01.2018 r. oraz wersję SC178 słownika podstaw prawnych - stan na 02.01.2018 r. Następna publikacja słowników luty 2018 r.
2017-12-01
KOMUNIKAT: W CRWDE, pod numerem 2017/12/01/4746 (lprn - 4746) opublikowano nowy schemat TW-1(3) tytułu wykonawczego. Schemat obowiązuje od dnia 15.12.2017
2017-12-01
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1. Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.17 słownika wierzycieli - stan na 15.10.2017 r. oraz wersję SC174 słownika podstaw prawnych - stan na 15.10.2017 r. Następna publikacja słowników grudzień 2017/styczeń 2018 r.
2017-09-26
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3-2E26). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.16 słownika wierzycieli - stan na 10.09.2017 r.
2017-09-04
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3-2E25). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC169 słownika podstaw prawnych - stan na 17.08.2017 r. Następna publikacja słowników wrzesień/październik 2017 r.
2017-08-02
KOMUNIKAT: Ze względu technicznych, dokumenty odnośnie obsługi zbiegów egzekucji będą dostępne od dnia 07.08.2017 r.
2017-07-24
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1. Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.15 słownika wierzycieli - stan na 18.07.2017 r. oraz wersję SC167 słownika podstaw prawnych - stan na 18.07.2017 r. Następna publikacja słowników sierpień/wrzesień 2017 r.
2017-05-30
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3-2E23_30.05.2017). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC166 słownika podstaw prawnych - stan na 15.05.2017 r. Następna publikacja słowników czerwiec/lipiec 2017 r.
2017-05-04
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3-2E22_04.05.2017). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC164 słownika podstaw prawnych - stan na 12.04.2017 r. Następna publikacja słowników maj/czerwiec 2017 r.
2017-04-26
Na platformie e-PUAP, w bloku "EGZEKUCJA", zakładka [Tytuły wykonawcze], lik: [TW-1 Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych], udostępniono usługę do przekazywania tytułu wykonawczego w formie elektronicznej do organów egzekucyjnych KAS. Instrukcja przekazywania TW za pośrednictwem e-PUAP, znajduje się w zakładce: "SPORZĄDZANIE i PRZEKAZYWANIE TW z platformy e-PUAP". Format danych dla dokumentu elektronicznego (wersja 1-3EO), w zakładce :"FORMAT DANYCH DLA TYTUŁU WYKONAWCZEGO". Uprzejmie prosi się o korzystanie z nowej usługi: - sporządzenia TW na platformie e-PUAP - zamiast wersji papierowej; lub - przesłania TW wg. schematu - wersja (1-3EO) z wykorzystaniem WebSerwisu e-PUAP.
2017-04-26
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3-2E21_26.04.2017). Formularz można zapisywać i edytować wg. potrzeb.Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC163 słownika podstaw prawnych - stan na 12.04.2017 r. Następna publikacja słowników maj/czerwiec 2017 r.
2017-04-04
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3-3E20). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.14 słownika wierzycieli - stan na 04.04.2017 r.
2017-03-23
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3-3E18_22.03.2017). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC161 słownika podstaw prawnych - stan na 22.03.2017 r. Następna publikacja słowników kwiecień 2017 r.
2017-03-10
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(3-3E17_10.03.2017). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.13 słownika wierzycieli - stan na 10.03.2017 r.oraz wersję SC158 słownika podstaw prawnych - stan na 17.02.2017 r. Następna publikacja słowników kwiecień 2017 r.
2016-12-13
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(1-2E14_20161201). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.12 słownika wierzycieli - stan na 01.12.2016 r.oraz wersję SC153 słownika podstaw prawnych - stan na 01.12.2016 r. Następna publikacja słowników III dekada stycznia 2017 r.
2016-10-05
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(1-2E13). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.11 słownika wierzycieli - stan na 03.10.2016 r
2016-08-30
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(1-2E12). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - SC151 słownika podstaw prawnych - stan na 16.08.2016 r. Następna publikacja słowników III dekada października/I dekada listopada 2016 r.
2016-07-25
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(1-2E11). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.10 słownika wierzycieli - stan na 24.06.2016 r.oraz wersję SC149 słownika podstaw prawnych - stan na 04.07.2016 r. Następna publikacja słowników III dekada sierpnia/I dekada września 2016 r.
2016-05-30
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(TW1_1-2E10). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę.Opublikowano kolejną wersję SC147 słownika podstaw prawnych - stany na 24.05.2016 r. Następna publikacja słowników trzecia dekada czerwca/I dekada lipca 2016 r.
2016-03-31
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(TW1_1-2E9). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.9 słownika wierzycieli oraz wersję SC143 słownika podstaw prawnych - stany na 25.03.2016 r. Następna publikacja słowników trzecia dekada kwietnia/I dekada maja 2016 r.
2016-03-30
Pod linkiem "Odzyskiwania należności zabezpieczenia społecznego" zamieszczono informację dot. odzyskiwania należności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2016-03-03
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(TW1_1-2E8). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.8 słownika wierzycieli oraz wersję SC140 słownika podstaw prawnych - stany na 10.02.2016 r. Następna publikacja słowników trzecia dekada marca 2016 r.
2015-12-01
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(TW1_1-2E7). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję SC135 słownika podstaw prawnych - stan na 13.11.2015 r. Następna publikacja słownika koniec grudnia 2015 r.
2015-10-05
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(TW1_1-2E6). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.7 słownika wierzycieli oraz wersję SC133 słownika podstaw prawnych - stany na 15.09.2015 r. Następna publikacja słowników pierwsza dekada listopada.
2015-07-15
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(TW1_1-2E4). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.6 słownika wierzycieli oraz wersję SC130 słownika podstaw prawnych - stany na 26.06.2015 r. Następna publikacja słowników pierwsza dekada września.
2015-06-19
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(TW1_1-2E3). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.5 słownika wierzycieli oraz wersję SC129 słownika podstaw prawnych - stany na 29.05.2015 r.
2015-04-03
Z dniem 07.04.2015 r. uruchomiona zostaje usługa sieciowa - WebServices na platformie e-PUAP w zakresie przesyłu elektronicznych TW-1. Do pobrania i zapoznania uzupełniona INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z poza AP
2015-04-02
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(TW1_1-2E2). Dodano możliwość wyszukiwania wierzyciela wg. kodu z słownika wierzycieli ustawowych oraz listę powodów - do wyboru, braku obowiązku doręczenia upomnienia. Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję - 1.4 słownika wierzycieli - stan na 31.03.2015 r. oraz wersję SC126 słownika podstaw prawnych - stan na 23.03.2015 r.
2015-03-13
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(1-1E6). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji, uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję słownika wierzycieli - stan na 20.02.2015 r.
2015-02-19
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(1-1E5). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję słownika podstaw prawnych - stan na 31.01.2015 r.
2015-02-06
W CRD - pod adresem: http://crd.gov.pl/wzor/2015/02/05/2033/schemat.xsd opublikowano zaktualizowany elektroniczny wzór TW-1 stosowany w egzekucji administracyjnej.
2015-01-08
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(1-1E4). Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji uprasza się o ich podmianę. Opublikowano kolejną wersję słonika podstaw prawnych i wierzycieli - stan na 31.12.2014 r.
2014-12-18
Informacja dla OE AP. W związku z trudnościami w migracji TW-1 z UW i ZUS wg dotychczasowego schematu xml, przygotowano nową wersję programu migracja TW - w. 1.8.2.C, która umożliwi import danych wg dotychczasowych zasad.
2014-12-08
Opublikowano nowe wersje słownika wierzycieli i podstaw prawnych należności.
2014-11-28
Dostępna jest kolejna wersja interaktywnego formularza TW1_1-1E3. Wierzycieli korzystających z poprzedniej wersji uprasza się o ich podmianę.
2014-11-14
Z dniem 20.11.2014 r. organy egzekucyjne AP zaprzestają przyjmowania elektronicznych tytułów wykonawczych od ZUS oraz Wojewodów – grzywny, w formacje obowiązującym do 06.11.2014 r.
Portal funkcjonuje w oparciu o:
1) Art. 26 § 1c pkt 1, § 2 i art. 26aa § 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.2020.1427).

CBŁ (egzekucja międzynarodowa –
wzajemna pomoc w dochodzeniu należności)
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Pytania i odpowiedzi

Alternatywny dostęp do informacji można uzyskać poprzez kontakt z Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie
System Elektronicznego Tytułu Wykonawczego (eTW)
WYŁĄCZNIE telefonicznie pod numerem 532 342 627
(od poniedziałku do piątku w godz. 8-14)
Słowniki podstaw prawnych i wierzycieli
e-mail: ckeaewa.ias.szczecin@mf.gov.pl
Sprawy techniczne, formaty danych
e-mail: bartlomiej.blazejewski@mf.gov.pl

© 2015 CKEA Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie