INFORMACJE

w sprawie

Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych

Komunikat w sprawie wdrożenia zmiany sposobu nadawania KLUCZY DOSTĘPU oraz UTRATY WAŻNOŚCI dotychczas wygenerowanych
- z dnia 22.06.2022 r.
Komunikat w sprawie wdrożenia ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA (eZW)
- z dnia 03.06.2022 r.
1. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)
- wersja 07.01.2022
1b. WZÓR eZW: ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO
- wersja 30.03.2022
2. Wniosek wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW.
UWAGA: Wniosek zaaktualizowano o sekcję dotyczącą wydania klucza dostępu (X-API Key) dla podmiotów integrujących własny system dziedzinowy z system eTW
[format .pdf]
[format .docx]
Przykład (dla KAS)
Przykład (dla wierzyciela)
Przykład (dla wierzyciela) w przypadku uzupełnienia uprzednio złożonego wniosku o wydanie klucza dostępu
3. Instrukcja wypełniania wniosku wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW
4. Podręcznik użytkownika Obsługa profilu administratora lokalnego
- wersja 1.11
5. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5)
- wersja 1.20
6. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2)
- wersja 1.12
7. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz ZZ-1(1)
- wersja 1.11
8. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz ZZ-2(1)
- wersja 1.11
9. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz EZW
- wersja 1.7
10. Obwieszczenie o uruchomieniu z dniem 1 lipca 2021 r. systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego
11. Komunikat MF dotyczący systemu teleinformatycznego
(art. 26 ustawy egzekucyjnej)
12. Komunikat MF ws. projektowanego wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1(6)
13. Podmioty chcące zintegrować własny system dziedzinowy wierzyciela z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW), lub inne podmioty działające w ich imieniu, mogą wystąpić o udostepnienie klucza dostępu (X-API-Key) do środowiska testowego eTW poprzez WS API. We wniosku o udostępnienie klucza skierowanym na adres etw-tst@mf.gov.pl należy zawrzeć:
- Nazwę podmiotu wnioskującego,
- Osobę kontaktową, w postaci ważnego adresu e-mail,
- Krótkie uzasadnienie wniosku
14. Interfejs API wraz ze środowiskiem testowym https://etw-tst.mf.gov.pl/ai/
15. Klucz publiczny do szyfrowania przesyłek wychodzących
do eTW z systemów zintegrowanych
etw-tst.mfgov.pl.cer.zip
16. DOKUMENTACJA DLA INTEGRATORA wersja 1.14 z dnia 10 marca 2023 r.
2023_03_10_DokumentacjaIntegratora.docx
17. DOKUMENTACJA DLA INTEGRATORA eZW
Zawiera schemat XML, transformatę XSLT oraz przykładowe wypełnione pliki.
eZW_dla_integratorow.zip
18. Lista organów egzekucyjnych wraz z ich kodami
(dla integratorów)
ListaOrganowEgzekucyjnychStan20220105.xlsx